kedd, május 22, 2018

Hét tantárgy élenjárói

Tudás, tartás, összefogás
Fotó: Bodolai Gyöngyi

A magyarul tanuló középiskolások legrangosabb vetélkedőjét tartották május 4–6. között a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceumban. A XIII. Országos Bolyai Farkas multidiszciplináris tantárgyversenyre 27 tanintézmény küldte el legjobban felkészült diákjait a gyergyószentmiklósi Salamon Ernő Gimnáziumtól a Szamosújvári Magyar Tannyelvű Elméleti Líceumon át a Nagykárolyi Elméleti Líceumig. 

A szervező Bolyai Farkas középiskola az idén is kitett magáért. Tudásuk, felkészültségük, újító szellemük, rátermettségük összemérése mellett alkalmat nyújtott az erdélyi magyar középiskolásoknak a tapasztalatszerzésre, egymás megismerésére, a barátkozásra. 

A verseny célja, hogy a diákok kitartó és odaadó munkával új világokat alkossanak – utalt az ismert Bolyai János-idézetre dr. Soós Anna egyetemi docens, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) rektorhelyettese, a verseny központi bizottságának elnöke. „Minden egyes kutatás egy apró lépés abban a folyamatban, amely által bővül látásmódunk, valamint rácsodálkozhatunk a minket körülvevő környezet, társadalom sokszínű szimfóniájára” – tette hozzá. 

Mátéfi István igazgató, a szervezőbizottság alelnöke nyitóbeszédében azt emelte ki, hogy a sikerek, a megbecsülés eléréséhez vezető úton úgy lehet megismerni a tudományok titkait és szépségeit, ha a fiatalok napi rendszerességgel eleget tesznek a kijelölt feladatoknak, és kitartóan keresik a szépet és az újat, felvállalva a nem kötelező áldozatos munkát is. A vendéglátó iskola igazgatója köszönetet mondott a hét tanszék tagjainak, akik évente biztosítják a verseny méltó megszervezését, és tanárkollégáinak a diákok felkészítésében vállalt munkáért. A verseny ügyvezető elnöke Kovács Zoltán Zsolt, az Oktatási Minisztérium tanácsadója, a központi versenybizottság titkára pedig Szász Ágota Judit fizikatanár volt. A megnyitón felszólalt Macarie Ioan főtanfelügyelő és helyettese, Illés Ildikó. 

Mi itt, Erdélyben „tudással, tartással, szorgalommal és összefogással tarthatjuk meg iskoláinkat”. Mindaddig, amíg egy iskola képes olyan diákokat nevelni, akik eredményesen megmérettetnek országos és nemzetközi versenyeken, addig van remény, hogy marad a tudás, és maradnak az intézményeink”. Ezekkel a szavakkal köszöntötte az Oktatási Minisztérium által támogatott rangos versenyt dr. Kovács Irén Erzsébet, a kisebbségek nyelvén folyó oktatásért felelős államtitkár. Örömét és elismerését fejezte ki amiatt, hogy egyetemi tanárok értékelik a diákok teljesítményét, ami szoros és gyümölcsöző kapcsolatot jelent a közoktatási és az egyetemi felsőoktatási intézmények között. Elismeréssel szólt a felkészítő és kísérő tanárokról, szülőkről és a verseny támogatóiról. A nyitóünnepségen elhangzott, hogy a tételeket is egyetemi oktatók állították össze.

Forgó Erika műsorvezető ismertette a hét tantárgyat, amelyből a diákoknak bizonyítani kellett, és felsorolta a zsűrielnöki teendőket betöltő egyetemi oktatókat, akik közül a legtöbben évről évre szívesen vállalkoznak erre a feladatra.

A Nyárádi Erazmus Gyula biológia tantárgyverseny keretében két vetélkedő zajlott, a X. osztályosok számára a növény- és állatbiológiából, a XI.-es diákok anatómia és élettan (orvosi biológia) tantárgyból mérték össze tudásukat, az írásbeli próba mellett a gyakorlati próbákon is és a versenyre készített előadással.

A növény- és állatbiológiai versenybizottság elnöke, dr. Markó Bálint, a BBTE Magyar Biológiai és Ökológiai Intézetének docense elégedetten szólt a diákok felkészültségéről, a sok empátiával és kíváncsisággal elkészített előadásokról, amelyeket élvezettel adtak elő. Az első helyezettek: 1. Czink Gergő, Salamon Ernő Gimnázium, Gyergyószentmiklós, 2. Márton Kincső, Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely, 3. Bonda Boglár, Nagy Mózes Elméleti Líceum, Kézdivásárhely. 

Az anatómia és élettan (orvosi biológia) vetélkedőn elhangzott érdekes előadásokat dr. László Zoltán, a BBTE Magyar Biológiai és Ökológiai Intézetének adjunktusa értékelte, arra biztatva a résztvevőket, hogy ne hagyják abba. A helyezések: 1. Kegyes Dávid, Kölcsey Ferenc Főgimnázium, Szatmár, 2. Isza Réka, Mihai Eminescu Főgimnázium, Nagyvárad, 3. Pándi Nóra, Kölcsey Ferenc Főgimnázium.

A Teleki Sámuel földrajz tantárgyverseny ugyancsak két szakterületen – általános természet-

földrajz és humánföldrajz – zajlott, és nyitott volt minden évfolyam számára. Dr. Bartos-Elekes 

Zsombor, a BBTE Magyar Földrajzi Intézetének docense szólította a színpadra a nyerteseket, és jelentette be, hogy az első három helyezett tízes jeggyel felvételt nyert az egyetem földrajz szakára. Az általános természetföldrajz-vetélkedő nyertesei: 1. Rokaly Barna, Márton Áron Főgimnázium, Csíkszereda, 2. Ferencz Loránd, Segítő Mária Gimnázium, Csíkszereda, 3. Pándi Dóra, Kölcsey Ferenc Főgimnázium. A humánföldrajz-vetélkedő nyertesei: 1. Socaciu-Lendvai Márk, János Zsigmond Unitárius Kollégium, Kolozsvár, 2. Rus Balázs-Csanád, Bolyai Farkas Elméleti Líceum, 3. Farkas Endre, Márton Áron Főgimnázium. 

A Kalkulusz informatika tantárgyverseny programozói és számítógép-alkalmazói vetélkedőkkel zajlott. Mindkettő egypróbás feladatmegoldó versenyből és számítógépes gyakorlati vizsgából ált. A zsűri elnöke, dr. Kása Zoltán, a Sapientia EMTE professzora jelentette be a nyerteseket.

A népes programozói vetélkedő 21 résztvevője közül az 1. Fülöp Márton, Bolyai Farkas Elméleti Líceum, 2. Mészáros Botond, Gheorghe Pop de Băseşti Technológiai Líceum, Szilágycseh, 3. Benedek Balázs, Bolyai Farkas Elméleti Líceum. A számítógép-alkalmazói vetélkedő legjobbjai: 1. Varga Zoltán, János Zsigmond Unitárius Kollégium, 2. Csis Róbert-Géza, János Zsigmond Unitárius Kollégium. 3. Simófi Levente, Orbán Balázs Gimnázium, Székelyudvarhely. 

Az üzleti, vállalkozói életpályára való felkészülést teszi lehetővé a Societas Humana társadalomtudományi tantárgyverseny, amelyre a diákok egy megvalósítható üzleti tervet kellett készítsenek, és azt tíz percben bemutassák. A helyezés: 1. Czire Rahel-Orsolya, János Zsigmond Unitárius Kollégium, 2. Szabó Zsófia, Bolyai Farkas líceum, 3. Bányai Csaba Roland, Elektromaros Technológiai Líceum. 

A Historia Nostra történelem tantárgyversenyen, amelynek témája az idén A magyarság történelme a II. világháború után, a versenybizottságot a BBTE három oktatója alkotta: dr. Molnár Kovács Zsolt egyetemi docens, BBTE Történelem-Filozófia Kar, a Régészeti és Művészettörténeti Tanszék vezetője, dr. Fodor János egyetemi adjunktus. A „közelmúlt sebeitől terhes” korszakról írni nehezített feladat volt, amivel sikerrel megbirkóztak a résztvevők, akik közül az első három XI–XII.-es tanuló felvételt nyert a BBTE Történelem Karára – hangzott el dr. Lönhárt Tamás egyetemi docens, a zsűri elnökének értékelőjében. A nyertesek: 

1. Forró-Bathó Ákos, Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Dombi Péter, Salamon Ernő Gimnázium, Czimbalmos Szabolcs Attila, Bolyai Farkas Elméleti Líceum. 

A tanulók kémia iráni vonzódásánek az ösztönzését szolgálja a Fabinyi Rudolf kémia tantárgyverseny, amelyen szerves és szervetlen kémiából kellett bizonyítsák felkészültségüket. Az eredményt dr. Dónáth Nagy Gabriella, a MOGYE előadótanára értékelte és mondott köszönetet a szervezőknek valamit a Gedeon Richter Románia gyógyszercégnek, amely értékes tárgyi nyereményekkel járult hozzá a díjazáshoz. Az eredmény: 1. Vitályos Norbert, Nagy Mózes Elméleti Líceum, 2. Antal Balázs, Segítő Mária Gimnázium, 3. Panescu Delia, Márton Áron Főgimnázium. 

Szerves kémiából a következőképpen alakult a sorrend: 1. Farkas Erik, Nagy Mózes Elméleti Líceum, 2. Nagy-György Sámuel, Márton Áron Főgimnázium, 3. Lazar Izabella, János Zsigmond Unitárius Kollégium.

Az erdélyi magyar kísérleti fizikusról, tudománytörténészről elnevezett Heinrich László fizika tantárgyverseny elméleti és gyakorlati kérdésekből állt. Ezenkívül minden diáknak egy aktuális fizikai felfedezésről kellett bemutatót tartania, amiről a jövő évi vetélkedőn sem mondanak le, erősítette meg Borbély Sándor egyetemi adjunktus a BBTE Magyar Fizika Intézetéből, a rangos versenybizottság elnöke. A fizikavetélkedő első helyezettje Kolcsár Gedeon, Bolyai Farkas Elméleti Líceum, 2. György Zalán, Márton Áron Főgimnázium, 3. Tompos Alpár, János Zsigmond Unitárius Kollégium.

A magyar tannyelvű középiskolák, tagozatok diákjai közötti vetélkedőn az idén sem osztották ki a Bolyai Kupát, abból a meggondolásból, hogy a diáklétszámot tekintve nem egyenlő eséllyel indulnak az iskolák. A vetélkedőt a Bolyai középiskola népitánc-csoportja nyitotta meg, a hosszú, de értékes nap végén a zenekörös diákok koncertje oldotta a hangulatot. 

A szervezők partnerintézményei az Oktatási Minisztérium, Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala, a Sapientia EMTE, a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem és a MOGYE. 

A vetélkedőt a Timko Kft. támogatta.