kedd, május 22, 2018

Gheorghe Şincai Műszaki Líceum

Szakoktatás és mesterségek vására
Fotó: Vajda György

A Gheorghe Şincai Műszaki Líceum az elsők között volt a megyében azon iskolák között, ahol autószerelő szakmát tanítottak. A diákok a volt gépkocsijavító vállalattal (IRA) együttműködtek, ugyanis sokan itt végezték a gyakorlatot, és az ipari egység alkalmazta is az egykori diákokat. Ehhez a hagyományhoz ragaszkodva alakították át az oktatási kínálatot az 1989-es rendszerváltást követőn, az autóvillamossági szakmára fektetve a hangsúlyt.

Rauca Antoaneta-Maria mérnök-igazgató szerint olyan szakmát vettek célba, amelynek van jövője, hiszen ma már elképzelhetetlen, hogy elektronikai, elektromechanikai ismeretek nélkül valaki autószerelő legyen, hiszen a jövő autója is árammeghajtású, így a diákok akár ezeknek a járműveknek a javítására, karbantartására is felkészülhetnek. Már ma is a korszerű műhelyekben számítógépes diagnosztikát végeznek. Ezt a modern oktatási, gyakorlati hátteret tudják biztosítani az ország legkorszerűbb gépkocsi-laboratóriumában, műhelyében, amelyet a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatalnak és a Kulturális Tudományegyetemnek köszönhetően szereltek fel. A vadonatúj berendezések Németországból kerültek az iskolába. A gyerekek külön standon tanulmányozhatják a gépkocsi motorja, az ABS-rendszerű fék, az elektronikai rendszer működését, a műhely közepén áll egy működőképes, kettévágott karosszériájú autó, ahol, mint egy kórboncteremben, a diákok  láthatják, hogyan működik a jármű. 

A korszerű laboratórium mellett a diákok olyan elismert cégeknél gyakorolhatnak mint a Materom (Škoda márkát forgalmazó cég), az Alianz Ţiriac (VW, BMW, Mercedes) és a Fomco cég. A Materom öt éve fogadja a diákokat, csoportokban. Az említett cégek nemcsak a gyakorlatot biztosítják, a rátermettebb diákokat tanulmányaik elvégzése után alkalmazzák is. 

– Sajnos az utóbbi évtizedben leépítették a szakoktatást az országban. Hajdanában az általános iskolákban műhelymunkát is végeztek, ahol a szaktanároknak alkalmuk volt bizonyos készségeket kifejleszteni, vagy észrevenni a diákokon, ez is segíthetett a szülőknek a szakmaválasztásban. Oda jutottunk, hogy ma már hiányzik a munkára való nevelés és a munkakultúra. Szégyen a kétkezi munka. Kevés az a diák, aki azért iratkozik szakiskolába, mert meg akarja tanulni a szakmát, mert szereti azt, amit választott – mondja az igazgatónő, majd hozzáteszi: az egykori 15-ös számú általános iskola műhelyei is tönkrementek. Kérték a polgármesteri hivatalt, támogassa a felújításukat, de egyelőre csak az ígérettel maradtak. 

Az igazgatónő azt is elmondta, nincs összehangolva a szakiskolai kínálat, egyfajta értelmetlen, „süket” versenyhelyzet alakult ki, több iskola is ugyanazt a szakot kínálja. De ha erre van piaci igény, és azok a hagyományos szakmák (fémforgácsolás), amelyekben évtizedekig készítettek fel gyerekeket, kihaltak, akkor ezzel kell szembenézni. 

– Nekünk nem igazán kell reklám, mert évente hét osztály indul, több mint 900 tanulónk van, minőségi kínálatunk, tanáraink szakismeretével és felkészültségével állunk jövendőbeli diákjaink elé, és igyekszünk, hogy új szakmákat is bevezessünk. Így került a kínálataink közé a turizmus, közélelmezés és bankettszervezés szak. Azt is büszkén mondhatom el, hogy tavaly az országos autószerelői tantárgyversenyen egyik szakiskolás diákunk a második helyre került, míg egy-egy XI. és XII. osztályos líceumi tanulónk külön dicséretet kapott, ami azt bizonyítja, hogy iskolánkban minőségi az oktatás – mondta az igazgatónő.

A Gh. Şincai Műszaki Líceum a 2018/2019-es tanévben a következő szakokra várja a beiratkozókat: líceumi oktatásban: villanyszerelő-technikus, autóvillamossági technikus – intenzív angol nyelv: 28-28  hely, román és magyar tannyelvű osztályok; szállításügyi technikus 28 hely (román), turizmus, közélelmezés és bankettszervezés 28-28 hely (román-magyar); szakiskolában: autószerelő 28-28 (román-magyar), posztliceális oktatás: autódiagnosztikai technikus, autóvillamossági mester, gáz- és kőolajkútfúró berendezést karbantartó mester – mindhárom szakon 28-28 hely román tannyelvű osztályokban.