hétfő, május 21, 2018

Felmentettből újra vádlott?

Kincses Előd ügyvéd kedden sajtótájékoztatón jelentette be, hogy az 1989 decemberében Kézdivásárhelyen meglincselt milicista őrnagy ügyében az egyik elítélt, az időközben elhalálozott Paizs Octavian fia, Paizs Ferenc, illetve a Magyarországon tartózkodó két másik örökös a fellebbezési eljárásra fogadta fel. A fellebbezési eljárás során elérte az ügy valós újratárgyalását, kihallgatták a vád valamennyi tanúját és a védelem tanúit is.
Elmondta, hogy az Agache-per egyik vádlottja Paizs Octavian, néhai kézdivásárhelyi férfifodrász volt, aki fehér köpenyben ácsorgott a fodrászüzlet előtt, amikor a mentőből kirángatták Agachét. Őt is vád alá helyezték és négy évre elítélték. Nem kellett letöltenie a büntetést, mert Magyarországra távozott. „Az Európai Emberjogi Bírósághoz 2007-ben benyújtott panasz alapján néhány vádlottal kapcsolatban a bíróság megállapította, hogy a fair eljárás elve, azaz az Európai Emberjogi Egyezmény 6. szakasza sérült, és elrendelte a perújítást. De ezt a bukaresti Legfelsőbb Ítélő- és Semmítőtábla csak Paizs Octavian esetében hagyta jóvá. A Bukaresti Törvényszék újratárgyalta az ügyet, első fokon fenntartotta Paizs Octavian bűnösségének a megállapítását, és ráadásul a három örökösét, a túlélő házastársat, a lányát és a fiát kötelezte, hogy az apjuk helyett fizessék meg a kártérítést.”
Kincses szerint ez az ítélet két szempontból is törvénysértő volt: elsősorban sértette azt az alapelvet, hogy senki sem ronthatja a helyzetét a saját fellebbezésével, azonkívül pedig az örökösök nem fogadták el a hagyatékot, tehát nem voltak kötelezhetők arra, hogy a hagyaték adósságát megfizessék. A fellebbezési eljárás során Kincses Előd elérte, hogy újratárgyalják az ügyet, és kihallgassák a vád és a védelem tanúit. „A fő indoka az Európai Emberjogi Bíróságnak az volt, hogy azért sérült Paizs Octavian védelemhez való joga és a korrekt pereljárás elve, mert kizárólag a nyomozati szakaszban tett tanúvallomások alapján állapították meg a bűnösségét és ítélték el négy évre, holott a védelemhez való jog azt jelenti: lehetővé kell tenni, hogy személyesen tudd kikérdezni a tanúkat, mert csak így derülhet ki az igazság. Ezt az elvet tiszteletben tartva, kihallgattak kilenc tanút, mind a kilenc azt igazolta, hogy Paizs Octavian ártatlan. A legfontosabb tanú, amelyet külön kiemelt a felmentő ítéleti indoklásában a bukaresti táblabíróság, a máramarosi Hosu Petru volt, akit csak a nyomozati szakaszban hallgattak ki, a bűnösséget megállapító első tárgyalás sorozatban nem, mert időközben külföldre távozott. Hosu Petru akkor is azt mondta, hogy Paizs Octavian ártatlan, és ugyanezt megismételte a bírósági kihallgatáson Budapesten. Egyértelműen igazolta Paizs Octavian ártatlanságát. Azt is elmondta, hogy nem azért lincselték meg Agachét, mert román volt, vagy mert milicista volt, hanem azért, mert nagyon rossz ember volt és csúnyán viselkedett az emberekkel. Illetve, hogy megpróbálta megmenteni Agache őrnagy életét, sajnos sikertelenül, a feldühödött tömegre nem tudott hatni.
A felmentő ítélet ellen a Bukaresti Táblabíróság melletti ügyészség felülvizsgálati kérelmet jelentett be, ennek a kérelemnek helyt adott a legfelsőbb ítélőtábla olyan értelemben, hogy a felmentő ítéletet megváltoztatta: nem azért mentette fel, mert ártatlan, hanem megszüntette az eljárást, mert időközben a büntethetőség elévült.
A felmentő ítélet 2012. november 20-án született, az ügyészség felfolyamodványára tíz napon belül került sor, az érdemi tárgyalás 2013. szeptember 3-án volt, ítélet október 1-jén született. A legújabb perrendtartási módosítás szerint a halálos áldozatot követelő bűncselekmény esetében nem áll fenn az elvülés. Paizs esetében megállapították az elévülést, hogy ne kelljen felmenteni – nyilatkozta Kincses Előd.
A memorandumot egy héttel ezelőtt tették le az Európai Emberjogi Bírósághoz.


Hozzászólások

Úgy látszik, hogy Kincses úr beadványának, sajnos módon, nem sok esélye van ahhoz hogy elfogadják.
Domnul Kincses a trimis plângerea sa pe formularul cel vechi! Nu pot decât să-mi exprim stupefacția, că tocmai domnul Kincses, cel care la fiecare luare de cuvânt a subliniat cu obstinație cuvântul CEDO și articolele din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, nu a știut că Regulamentul acestei Curți se tot schimbă pentru a se putea adapta numărului imens de cereri care au invadat această Curte și că încă din 06 mai 2013 a fost modificat articolul 47 care se referă la conținutul unei cereri individuale. Ei bine, odată cu intrarea în vigoare la 1 ianuarie 2014 a acestor modificări a fost adoptat un set de criterii mult mai strict privind forma și conținutul unei cereri individuale, astfel că a fost adoptat un nou formular, mult mai strict și mai schematizat, care dacă nu este respectat face ca cererea să fie anulată dându-se posibilitatea celui care nu a respectat regulamentul să facă o nouă cerere, evident în timpul celor 6 luni care trec de la pronunțarea deciziei din România, cunoscându-se faptul că termenul de șase luni este întrerupt doar de trimiterea către Curte a unei cereri complete care răspunde exigențelor articolului 47 din regulamentul Curții.
Și pe deasupra în această primă etapă nu se mai pot solicita daune morale și materiale, ele putând fi solicitate numai de cei care vor trece de criteriile admisibilității. Și domnia sa anunță atât de prematur suma de 30.000 de euro. Într-un anume fel a pus carul înaintea boilor și nu a așteptat să vadă dacă dosarul ajunge totuși pe rolul Curții Europene.
Eu încă mai sper că a fost doar o glumă și că a dorit să testeze cât de bine sunt ancorați ziariștii în tematica și realitatea CEDO. Dacă nu este așa atunci domnia sa a dovedit încă odată cât este de bine ”ancorat” în tematica și realitatea CEDO și că nu este suficient să repeți papagalicește și cu obstinație cuvântul CEDO ca să fii impregnat de spiritul și semnificația profundă a acestei instituții europene.

”Paizs esetében megállapították az elévülést, hogy ne kelljen felmenteni ”- Ez nem igaz.
Szó sincs Paizs Ottó ártatlanságáról.
A taláros testület helyt adot a bukaresti táblabíróság melletti ügyészség fellebbezési kérésének (- az ügyészség azt kérte hogy vétkesnek találják Paizs Ottót halált okozó ütlegelés vádja miatt), és megállapította, bizonyítottnak tekinti hogy Paizs Ottó felelős Aurel Agache kézdivásárhelyi milicista alezredes 1989. december 22-i erőszakos haláláért. Mit is mond az ítélet: - Situația de fapt, astfel cum a fost expusă de instanța de fond în urma rejudecării cauzei penale, concordantă cu cea stabilită în ciclul inițial al judecării cauzei, în sinteză constând în aceea că inculpatul Paizs Octavian, la data de 22.12.1989, împreună cu alte persoane, au scos din mașina Salvării și aplicat multiple lovituri victimei maior de miliție Agache Aurel care, în final, au dus la moartea acestuia, rezultă din probatoriul administrat (cu precădere din declarațiile martorilor Pinti Hilda Silvia, Orban Andras Sandor, Vardo Kozma Gizella, Kato Veronica, Finta Atila, Savastre Bandi Ioana, Duka Eugen, Hosu Petre, Lote Ludovic, Vardi/Varo Vilmos, actele medicale și medico-legale, coroborate cu declarațiile coinculpaților Hejja Dezideriu Iulian și Filip Orban Daniela, și parțial cu declarațiile inculpatului Paizs Octavian), răspunderea penală fiind însă înlăturată ca urmare a împlinirii termenului de prescripție prevăzut de art.122 și art.124 C.pen.