kedd, június 19, 2018

Erről jut eszembe

Jöjjenek, jöjjenek, jöjjenek! – cseng fülembe egy jó hét teltével is lelkes párizsi idegenvezetőnk noszogatása. Olyankor sürgetett, amikor kirándulócsoportunk a kelleténél többet időzött valamelyik múzeumi műremek előtt a francia fővárosban vagy a Loire menti kastélyokban, s már tovább kellett volna mennünk, mondjuk Van Goghtól Gauguinhez. Jöjjenek, jöjjenek! – mondanám biztatón, jöjjenek a marosvásárhelyi Kultúrpalota bal szárnyának III. emeletére, ahol a múlt csütörtökön megújulva újranyitott Modern Magyar Művészeti Galéria várja önöket számos kis csodával. Nem világhírűek, mint például egy Leonardo- vagy Tintoretto-alkotás, amilyenekkel Franciaországban lépten-nyomon találkozhattunk, de a lelkünkhöz közel álló, igazi értéket képviselnek. A magyar képzőművészet 1850–1950 közötti évszázadának kiemelkedő munkái, a Bernády-gyűjtemény nagyszerű festményeit, szobrait és a képtár későbbiekben beszerzett jelentős műalkotásait ismerhetjük fel bennük. Döntő hányadukat már láthatta a közönség, de most, hosszabb szünet után, más körülmények között és újabb művekkel kiegészülve kínálnak tartós élményt az érdeklődőknek. A Kultúrpalota nem bővült új terekkel, addig lehet nyújtózkodni, ameddig a takaró ér, de a múzeum munkatársai ötletesen tudták növelni a „takarót”. A világ számos hasonló intézményében is bevált az ötlet: a folyosókat, előcsarnokokat is fel lehet használni a kiállítófelületek bővítésére. Itt a II. emeleti kisteremtől felvezető lépcsősor és a képtár előtere vált tetszetős galériává. Ily módon 14 újabb munka elhelyezése vált lehetővé, ezekből 12 raktáron volt eddig. A benti termeket pedig úgy lehetett átrendezni, hogy az egyes remekművek az eddigieknél jobban érvényesüljenek. Ferenczy Károly híres festménye, a Krisztus sírbatétele például egyből lenyűgözi a belépőt a második teremrész központi falán. Ott van a megyei múzeum nemrég népszerűsített frissen vásárolt képe, Az ablaknál is, a nagybányai művésztelep egyik vezéregyénisége, Hollósy Simon műve. Szemben velük, a galéria első termében egy eddig nem látott monumentális mű, a magyar festészet múlt század eleji kiválósága, Hegedűs László Herkules válaszúton című kompozíciója fogadja a látogatókat. Ez előtt is biztos lecövekelnek a művészetkedvelők. A bukaresti Artmark Aukciósház helyezte itt letétbe, mint Soós Zoltán múzeumigazgatótól hallhattuk, talán még ebben az évben a vásárhelyi intézmény tulajdonába kerülhet ez a jelentős műalkotás. A többi hatalmas méretű mű, például Wágner Sándor Alhambrája, vagy Spányi Béla döbbenetes látképe, a Jajce vára is erőteret nyert az átrendezés során. A kiállított munkák monumentalitását egyébként külön hangsúlyozta az avatóünnepségen az Artmark hálózat elnöke, a kiváló román író, Horia-Roman Patapievici, aki erre az alkalomra utazott városunkba, és megígérte, hogy az elkövetkezőkben is támogatja a jelentős helyi kollekció bővítési folyamatát. Ebben nyilván a Maros Megyei Tanácsnak van döntő szava, Péter Ferenc tanácselnök biztosította is a jelenlevőket, hogy töretlen a testület szándéka, tovább szeretnék gazdagítani Bernády örökségét. Ezt a hagyatékot Patapievici is külön méltatta. Az ilyen hangok a jelek szerint a mai városvezetéshez nem jutnak el. Pedig elég sűrűn és hangosan ismételgeti a sajtó, a média is. A képtárbővítés egyébként a jelenlegi fenntartónak és a múzeumi szakembereknek köszönhetően folytatódik, a Soós Zoltán által nevesítettek – Ioan Şulea részlegvezető és Cora Fodor művészettörténész – irányításával már folyamatban van a Modern Román Művészeti Galéria átrendezése az épület jobb szárnyában. A 105 éves Kultúrpalota menet közben ölt új ruhát, az egykori városépítő, Bernády György nem csak szépet álmodott, meg is valósította merész elképzeléseit, és valóban maradandó dolgokat hozott létre Marosvásárhelyen. Ezt Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának a vezetője, Tóth László főkonzul is hangsúlyozta ünnepi beszédében. Sokan felkarolják ezt az ügyet, érdemes élnünk a számunkra megadatott lehetőséggel. A Múzeumok Éjszakáján számosan be is járták mindazt, amivel szellemiekben ilyenképpen gazdagodhatunk. De kár lenne csak az ehhez hasonló különleges alkalmakra várni. Szerencsére van miből válogatni.