kedd, május 22, 2018

Egy vérből valók vagyunk!

Marosvásárhelyen a Boldogasszony zarándokvonat
Fotó: Nagy Tibor

– ezzel a mottóval hirdették meg a csíksomlyói búcsúra tartó Boldogasszony zarándokvonat marosvásárhelyi fogadását, amely csütörtökön délután futott be a nagyállomásra. A vonat csütörtök reggel a budapesti Nyugati pályaudvarról indult 850 zarándokkal. Köszöntésükre nagyon sok marosvásárhelyi és környékbeli érkezett, a közös imádság, éneklés, a pünkösdre való hangolódás és együvé tartozás magasztosságát élhették át valamennyien. 

A négynapos útra induló zarándokokat Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára búcsúztatta, és a zarándoklat lelki vezetője, dr. Varga Lajos váci segédpüspök áldotta meg.

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a csíksomlyói búcsú és a zarándokvonat közösséget teremt, amire nagy szüksége van most Európának és a világnak. Nagy öröm – mondta –, hogy a vonaton több mint 250 fiatal is utazik, köztük Dél-Amerikából, a diaszpórából, Felvidékről és Kárpátaljáról érkezettek. Az államtitkár arra kérte a zarándokvonat utasait, hogy közvetítsék a kereszténység örömét és szépségét, ezzel is erősítve az összetartozást a magyarok és más nemzetek között, eljuttatva az üzenetet Románia és az ortodoxia felé is.

A Boldogasszony vonat Nagyváradon, Kolozsváron, Maroshévízen és Gyergyószentmiklóson is megállt, és ünnepélyesen fogadták.

Marosvásárhelyen a mezőcsávási fúvószenekar köszöntötte a zarándokokat, többek között a Boldogasszony anyánkkal és az ősi székely himnusszal. A Bolyai Farkas Elméleti Líceum diákjai az Ismerős Arcok Nélküled című dalát, majd a magyar és a székely himnuszt több ezren énekelték el meghatottan. 

„Annyi mindent kéne még elmondanom/ S ha nem teszem, talán már nem is lesz rá alkalom/ Hogy elmeséljem, milyen jó, hogy itt vagyunk/ S mint a régi jó barátok, egyet mondunk s egyet gondolunk.../ Hogy történjen bármi, amíg élünk s meghalunk/ Mi egy vérből valók vagyunk!” 

 A zarándokok fogadásán többek között köszöntőt mondott Felföldi László helynök-plébános, Budai László, a Misszió Tours szervezője. A vonat Oláh Dénes római katolikus főesperes áldásával indult tovább. A főesperes kiemelte, hogy a zarándoklat kettős út, egy fizikai és egy lelki út. Ez utóbbi sokkal fontosabb a megújulás és a hitben való megerősödés tekintetében. 

A zarándokok marosvásárhelyi fogadását az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei szervezete és a helyi római katolikus egyház szervezte – tájékoztatott Cseh Gábor régióelnök, aki arról is beszámolt, hogy a zarándokokat helyi finomságokkal, kürtőskaláccsal, kaláccsal és pálinkával kínálva tarisznyálták fel. 

A zarándokok pénteken Madéfalvára, Csíkszeredába, majd Csíksomlyóra mennek, szombaton a csíksomlyói búcsún vesznek részt, a búcsú népes keresztaljaként vonulnak a kegytemplomhoz és a nyeregbe. 

Az ünnepi szentmise 12.30-kor kezdődik a csíksomlyói nyeregben, szónoka Marian Adam Waligóra lengyel szerzetes, a czestochowai Jasna Góra-i pálos kolostor házfőnöke lesz.