kedd, június 19, 2018

Dr. Bedő Károly egyetemi tanár emlékére

 A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem oktatói és alkalmazottai, kiemelten a Közegészségtani Tanszék munkaközössége mély fájdalommal értesült dr. Bedő Károly egyetemi tanár elhunytáról. Oktató és tudományos munkásságát, intézményteremtő ténykedését több nemzedék, egykori tanítványok megbecsüléssel követik.

Bedő Károly 1924. július 14-én Brassóban született, itt érettségizett, majd Marosvásárhelyen avatták orvossá 1949-ben. A kezdetektől fogva az Orvostudományi és Gyógyszerészeti Intézet Közegészségtani Tanszékén tanított, 1976-tól 1991-es kényszernyugdíjazásáig tanszékvezető professzor, 1997-ig óradíjjal oktatott. Kutatómunkája szorosan egybefonódott a Közegészségügyi Intézet tevékenységével, ahol munkacsoportot irányított. Tudományos közleményeiben, köteteiben, hazai folyóiratokban a néptáplálkozás és népegészségügy kérdéseivel foglalkozott. A Román Orvosi Akadémia rendes tagjává választotta. Több évtizedes oktatói, nevelői, szakmai és tudományos tevékenységéért az Erdélyi Múzeum-Egyesület Pápai Páriz Ferenc-díjában részesült.