szerda, április 25, 2018

Csak a megyeszékhelyen vizsgáztatnak

A gépkocsivezető-képző iskolák oktatói tiltakoztak
Fotó: Tirnaveni.ro

Az amatőr gépkocsivezető-képző iskolák oktatói és magánszemélyek tiltakoztak Dicsőszentmártonban január 11-én, csütörtökön délelőtt. Az elégedetlenségük oka az a belügyminisztériumi rendelkezés, mellyel január elsejétől a hajtási jogosítványok megszerzésének gyakorlati vizsgáját csak a megyeszékhelyen lehet megejteni. 

Maros megyében december 31-éig a megyeszékhelyen kívül három megyei jogú városban lehetett a gyakorlati sofőrvizsgát letenni: Segesváron, Szászrégenben és Dicsőszentmártonban. Január elsejétől az új intézkedés nyomán a hajtási jogosítványra pályázóknak Marosvásárhelyre kell utazniuk a megyeszékhely útvonalain vizsgázni. A minisztériumi indoklás szerint azzal, hogy mindenik hajtási jogosítványra pályázó hasonló körülmények között és forgalomban vizsgázik, megnő az esélyegyenlőség megteremtésének lehetősége a jövendőbeli gépjárművezetők között. 

Kérdésünkre Lucian Goga prefektus arra az intézkedésre hivatkozott, amellyel a Belügyminisztérium Hajtási Jogosítványok és Gépkocsibejegyzési Igazgatósága elrendelte a megyeszékhelyeken kívül való vizsgáztatás megszüntetését. Amint a prefektus kifejtette, a várakozási idő lecsökkentésének szándékával és a vizsgázók egyenlő esélyének megteremtésére, valamint a közúti biztonság növelésére hivatkozva született a belügyminisztériumi rendelkezés, amit az érintett municípiumok polgármesterei és a gépkocsivezető-képzők oktatói írásban kifogásolnak. 

Amint a kormánybiztos a dicsőszentmártoni tiltakozással kapcsolatosan hangsúlyozta, az állampolgárok alkotmányos joga kifejezni ellenvetésüket bizonyos intézkedések nyomán. A prefektúra elöljárói tárgyalásokat folytattak a belügyminisztérium illetékeseivel, akik ígéretet tettek arra, hogy újraelemzik az intézkedés belátható eredményeit, majd a döntésről tájékoztatják a prefektusi hivatalt. A tiltakozást öt dicsőszentmártoni sofőriskola kezdeményezte, a polgármesteri hivatal jóváhagyta és támogatta. Szászrégenből és Segesvárról nem érkezett hír utcai tiltakozásról, az utóbbi két település elöljárói és oktatói írásban fogalmazták meg ellenvetésüket. 

 

Országos jelenség a hosszas várakozás

Tavaly szeptember 5-i lapszámunkban arról írtunk, hogy megyeszékhelyünkön több gépkocsivezető-képző iskola ügyvezetője jelezte annak szükségességét, hogy a hajtási jogosítványra pályázók érdekében szükség volna némi változtatásra a jelenlegi szervezés tekintetében. Mindenekelőtt a vizsgáztatás időtartamának elhúzódását kifogásolták, de az elméleti és gyakorlati vizsga között eltelt két-három hónapot is túl hosszú időnek tartották. Amint az oktatók akkor jelezték, a sikeres elméleti vizsgát követően a diák hetekig nem vezet. Az elméleti és gyakorlati vizsga között két hónap is eltelik, az előírt 30 óra pedig amúgy is kevés egy teljesen kezdő tanulóvezető számára, aki a gyakorlati vizsga időpontjáig kiesik a vezetés gyakorlatából. Tavaly júliustól bevezették a kamerával felszerelt járművekkel való vizsgáztatást, ezáltal jelentősen megnőtt a gyakorlati vizsga időtartama, mert a vizsgáztatóknak be kell tartaniuk az előírt 25 perces vizsgaidőt, a félnapos várakozásban pedig a vizsgázók kimerülnek. A kamerák a rendőrség birtokát képezik, a felvételek is ott maradnak, és amennyiben bárkinek kifogása van az eredménnyel kapcsolatosan, visszanézhetik a vizsgát. Ez a módszer, amellett, hogy a vizsgaeredmény megóvása esetén bizonyító jelleggel bír, rendkívüli pszichikai megterhelést jelent a vizsgázóknak. 

Arra a felvetésünkre, hogy az amúgy is nagy várakozási idő ezáltal Marosvásárhelyen még nagyobb lehet, a kormánybiztos szerint az intézkedéssel remélhetőleg csökken a várakozási idő, mivel az a négy vizsgabiztos, aki a megadott napokon a megyeszékhelyen kívüli három városba utazik vizsgáztatni, helyben vizsgáztat majd, ezáltal is hatékonyabb lehet a gyakorlati vizsga menete.

Amint Băcilă Gheorghe, a Hajtási Jogosítványok és Gépkocsi-nyilvántartási Hivatal főfelügyelője kifejtette, annak ellenére, hogy létszámhiánnyal küzdenek, egy vizsgabiztos naponta tizenöt amatőr gépkocsivezetőt vizsgáztat B kategóriára, a C, C+E, D, D+E professzionális kategóriákra vizsgázók közül pedig egy napra hat gépjárművezető képességeinek felmérését vállalhatja. Míg előbbiek számára a gyakorlati vizsga időtartama 25 perc, az utóbbiak vizsgáztatása a törvényes előírások szerint 45 percet kell tartson, mivel az komplexebb. Abban az esetben rövidül le a kezdő gépkocsivezető vizsgáztatásának huszonöt perces időtartama, ha a vizsgázó több olyan hibát vét, ami miatt leállíthatják és sikertelennek nyilvánítják a vizsgát. 

A főfelügyelő szerint a Maros megyei vizsgázók tavaly előnyösebb helyzetben voltak az országos átlagnál, a legtöbb megyében ugyanis hat hónap várakozási idővel is számolniuk kellett. Munkanapokon mind elméleti, mind gyakorlati vizsgákat szerveznek, az alkalmazotti létszámhiány azonban országos jelenség, ezért is nőtt a várakozási idő. Az elméleti vizsgát a megyeszékhelyen a volt Kossuth utcai Hajtási Jogosítványok és Gépkocsi-nyilvántartási Hivatal székhelyén tartják, ahol tíz számítógépen zajlik az elméleti vizsgáztatás. A B kategóriás gyakorlati vizsgákat Marosvásárhelyen, valamint keddenként váltakozva Segesváron, Dicsőszentmártonban vagy Szászrégenben tartották, péntekenként pedig a profi gépjárművezetők számára szerveznek vizsgát a megyeszékhelyen.