kedd, június 19, 2018

Az oktatási rendszer reformját sürgette Sógor Csaba az Európai Parlamentben

Az oktatás unióbeli korszerűsítéséről fogadtak el állásfoglalást szerdán az európai parlamenti képviselők. Sógor Csaba a romániai oktatási rendszer szükséges reformját hangsúlyozta a vitában, és arra emlékeztetett, hogy az EU a csatlakozás előtt számonkérte a tagállamokon az anyanyelvi oktatáshoz való szabad hozzáférést, amelyet a csatlakozás után is meg kellene tennie. „Az oktatás az egyik legfontosabb alapja az egyéni és a társadalmi boldogulásnak, ez az egyik leghasznosabb hosszú távú beruházás a jövőbe. Elsősorban a tagállamok felelősek az oktatásuk megszervezéséért, ezért is azt tapasztaljuk, hogy nagyon eltérőek az oktatási eredmények az EU-n belül” – mutatott rá felszólalásában Sógor Csaba a strasbourgi vitában.

Az RMDSZ-es európai parlamenti képviselő a romániai helyzetet ismertetve kiemelte: a Világbank szerint is a romániai oktatási rendszerben a diákok 40%-a funkcionálisan írástudatlan, öt diák közül egy idő előtt elhagyja az iskolarendszert. Ezért is történik meg az, hogy a romániai munkaerő nem tud lépést tartani a technikai ágazatok magas fokú, rendkívül szerteágazó munkaerő-igényeivel – érvelt az EP-képviselő, aki szerint az EU támogatása rendkívül fontos ezekben a tagállamokban a reformok megvalósításához.

Ehhez kapcsolódóan kiemelte a tagállamok oktatási rendszereinek reformját is elősegíthető uniós programok előnyeit: az Európai Szociális Alapét, illetve a strukturálisreform-támogató programét, amelyhez az EP foglalkozatásügyi szakbizottsági felelőseként maga is hozzájárult. „Teljesen egyetértek az állásfoglalás azon fejezeteivel, amelyek leszögezik, hogy az EU-n belüli oktatási rendszer befogadó és hozzáférhető legyen mindenki számára, függetlenül a társadalmi, etnikai és nyelvi háttértől. A tagállamoknak minden szinten hozzáférést kell biztosítaniuk az anyanyelvi oktatáshoz az őshonos nemzeti kisebbségek tagjai számára” – érvelt az EP-képviselő, aki felszólalásában azt nehezményezte, hogy bár mindezt az EU a csatlakozás előtt elvárta, utólag ezt nem kérte számon a tagállamokon. Ezen követelményeknek a teljesítését az EU-nak ma is el kellene várnia, főleg amiatt, hogy azt tapasztaljuk, sok tagállam jelenlegi politikája teljesen ellentétben áll a csatlakozás előtt vállalt ígéretekkel – hangsúlyozta az RMDSZ-es képviselő.

Az oktatás unióbeli korszerűsítésére vonatkozó állásfoglalás egyébként leszögezi, hogy bár az iskola már nem az oktatás egyetlen központi terepe, mindent meg kell tenni azért, hogy ismét a legfontosabb képzési helyszín legyen. A dokumentum megállapítja, hogy az oktatási rendszerek nagyobb finanszírozására van szükség már a gyermekek korai fejlesztésétől kezdve, ugyanakkor kimondja, hogy a tanári munka presztízsének megerősítése, a tanárok jobb felkészítése is elengedhetetlen a reformok megvalósításához. Az EP-képviselők az Európai Bizottság európai oktatási térség létrehozására irányuló javaslatát is pozitívan véleményezték a dokumentumban, és a kezdeményezés támogatására szólították fel a tagállamokat. A képviselők leszögezték, hogy az európai oktatási térség létrehozása nem veszélyeztetheti és nem helyettesítheti a bolognai folyamatot, sőt ez utóbbit kellene inkább fejleszteni és megerősíteni. Az európai oktatási térségnek elő kellene segítenie az együttműködés, a diplomák és a végzettségek kölcsönös elismerését, valamint erősítenie kell a mobilitást és a gazdasági növekedést is – kérik az EP-képviselők. (közlemény)