szerda, május 23, 2018

Az ötödik szakoktatás és mesterségek vásárán

A Marosvásárhelyi Kulturális és Tudományegyetem

Két éve a Marosvásárhelyi Kulturális és Tudományegyetem vállalta fel, hogy a szakoktatás és mesterségek vásárának főszervezője lesz. Minden alkalommal partnerként volt jelen az intézmény, amelyet a városi tanács, illetve a polgármesteri hivatal működtet, de két éve hangsúlyozottabban kívánják népszerűsíteni a rendezvényt, ugyanis Marosvásárhelyen nagy hagyománya volt a szakmai oktatásnak. A rendszer 1989-ig jól működött, aztán a váltást követő gazdasági átalakulás áldozata lett a szakoktatás, a duális képzés, amit szeretnének felkarolni, visszahelyezni régi státusába. 

A Marosvásárhelyi Kulturális és Tudományegyetem az 1963-ban alapított oktatási és kulturális közintézményből, a népfőiskolából alakult. Először a M. Eminescu Ifjúsági Művelődési Ház keretében működött, majd 1993-tól a marosvásárhelyi önkormányzat alárendeltségébe tartozó, önálló jogi személyiségű, független intézmény lett. Az évek során több neve volt: Népi Egyetem, Kulturális és Tudományegyetem, Szabadegyetem, majd 1993-tól újból Népi Egyetem, 2011 óta Kulturális és Tudományegyetem. Székhelye a városközpontban, a Iuliu Maniu utca 4. szám alatt van. 

Az intézmény – a társadalmi és gazdasági elvárásoknak megfelelően – kiterjesztette a tevékenységi körét a vásárhelyiek és a Maros megyeiek szakképzésére és átképzésére. Ezért is vállalta fel, hogy egyik főrendezvényeként tavasszal és ősszel megszervezi a vásárt. 

A vásár célja megismertetni azokat a szakmákat, amelyeket a marosvásárhelyi oktatási intézmények kínálnak, ugyanakkor a felmérések alapján irányt mutatnának arra, hogy miként alakul a munkaerőpiac, milyen szakma tűnik el vagy jelenhet meg mondjuk az elkövetkezendő 10-15 évben. Elsősorban a szülőket célozzák meg a cégek segítségével, hiszen nagyon fontos, hogy merre irányítják gyermekeiket pályaválasztáskor. A vásáron jelen lesznek azok a partnercégek, amelyek munkaerőhiánnyal küzdenek, és bemutatják, hogy milyen körülmények között dolgoznak. Ezáltal is megkedvelhetnek bizonyos szakmákat a szakiskolát választó diákok. 

Dr. Csegzi Sándor intézményvezető elmondta, hiánypótló intézményként, alkalmazkodva a munkaerőpiaci igényekhez, igyekeznek olyan szaktanfolyamokat szervezni, hogy az azokat elvégzők azonnal munkába is állhassanak. A végzősök a munkaügyi és az oktatási minisztérium által elismert oklevelet kapnak. Kapcsolataiknak köszönhetően napirenden vannak a munkaerőpiac mozgásával, ehhez igazodva hirdetik meg tanfolyamaikat, amelyeket jól képzett egyetemi, középiskolai tanárok, mérnökök tartanak. Az elméleti órák a székhelyen vannak, a diákok többnyire a helyszínen a cégek által rendelkezésre bocsátott műhelyekben, gyárakban gyakorlatoznak. Legtöbb két hónapon belül akkreditáltathatnak olyan képzést, amelyre igény van, így a cégeknek nem kell megvárniuk, hogy az állami rendszerben levő hároméves szakmai képzésben részesülőket alkalmazzák. 

– Szét kell választani azt a vonalat, amit az állami oktatás képvisel, és azt, amit a kötelező oktatási rendszeren kívülieknek ajánl a Kulturális és Tudományegyetem. A duális oktatás abban áll, hogy a szakmai oktatás egyharmada elmélet, kétharmad gyakorlati képzés. Ez létezett az 1990-es évek elején, de megszűnt, annak ellenére, hogy Németországban, Dániában, Norvégiában működik, és példája lehet annak, miként épül fel az eredményes gazdasági élet az ilyen jellegű szakoktatásra alapozva. Viszonylag rövid idő alatt, olcsón tudjuk átképezni a munkaerőt a piac igényei szerint, úgy, hogy ennek érdekében összefogjuk az önkormányzatot, a vállalkozói réteget, a központi intézményeket, és így hosszú távon megfelelő szakoktatást biztosíthatunk. Szakmai képzőközpont létesítését tervezzük. A polgármesteri hivatal biztosítja az épületet, a gyakorlathoz szükséges gépeket és felszereléseket magáncégek hozzájárulásával vásároljuk meg és szereljük fel, ugyanakkor az intézmény fenntartására pályáztunk a gyulafehérvári regionális központnál is. Az elképzelés szerint számítógép-vezérlésű fémforgácsoló (CNC) gépekkel ellátott lakatos- és autószerelő műhelyt rendezünk be első lépésként, de lesz még két másik szakmának gyakorlóteret biztosító műhely is. Jelenleg CNC-gépkezelő-, autósszakmában (motortan, elektromos vezérlés, léghűtés, fűtésrendszer) szakmai képzést ajánlunk a legmagasabb műszaki háttérrel. Ugyanakkor ruhadesign, idegennyelv-tanfolyamaink is vannak. Jelenleg is számítógép-vezérlésű fémforgácsoló szakembereknek azonnali alkalmazással legalább 50-60 munkahelyet tudnánk biztosítani partnercégeinknél. Ezenkívül azon vagyunk, hogy hozzájáruljunk a környezetkímélő mentalitás kialakításához, ezért magas szintű műszaki felszereltségű, levegő- és talajminőséget vizsgáló berendezéseink vannak, és egy kis meteorológiai állomást is működtetünk, ahol kimutathatjuk a közvetlen környezetünkben a klímaváltozás hatásait. Az adatok birtokában megoldásokat ajánlhatunk energiatakarékos házak építéséhez vagy más környezetkímélő technológiák alkalmazására – összegzett az intézményvezető. 

 

A Kulturális és Tudományegyetem kínálata 

Automatizálási technikus (szakképesítés)

Szociális munkás (szakképesítés)

Számítógép-vezérlésű fémforgácsológép-kezelői tanfolyam (CNC) (720 órás szakképesítés, munkahelykínálattal)

Könyvtáros (bevezető, alapfokú képzés)

Felnőttképző oktató (formator) (szakmai továbbképzés)

Szabás, varrás, ruhatervezés

Német nyelv

A németnyelv-tanfolyamok lehetőséget biztosítanak az általános német nyelv tanulása mellett az orvosi szaknyelv, ill. az üzleti német nyelv elsajátítására, gyakorlására is. A haladó szintű hallgatókat a Goethe Intézet B1, B2, C1 szintű nyelvvizsgáira készítik fel.

Angol nyelv

Számítógépes alapismeretek

Internethasználat (időseknek, de nem csak)

Fotózástechnika és digitális képfeldolgozás, vektoriális grafika (modulárisan)

Autó-, repülő- és hajómodellezés

Könyvelés (modulárisan)

Néprajz és népművészet

Programozható automaták (PLC-k, bevezető, alapfokú képzés)

A Kulturális Tudományegyetem a marosvásárhelyi és környékbeli lakosság számára szervez felnőttoktatást. Az intézmény az egy életen át tartó tanulás, képzés mottóval a régió kulturális és oktatási életének a szolgálatában kíván tevékenykedni. A tanfolyamon részt vevők minimális létszáma 10, maximális létszáma 20 személy. A kezdés a minimális létszámú beiratkozótól függ. Igény szerint román, magyar és angol nyelven szerveznek tanfolyamokat. 

Elérhetőség:

Marosvásárhelyi Kulturális és Tudományegyetem 

Iuliu Maniu utca 4. szám

Tel. +40-265-251-118.

Fax: +40-365-882-850.

E-mail-cím: contact@ucstgm.ro