csütörtök, május 24, 2018

Arany János életművének állítottak emléket

Idén is megszerveztük a magyar kultúra napját a marosvásárhelyi Európa Általános Iskolában. Az eseményre a Constantin Brâncuşi Technológiai Líceum dísztermében került sor január 20-án, pénteken. A magyar tagozat diákjain kívül szülők, nagyszülők, tanárok és más iskolák diákjai is részt vettek. 

A műsor Arany János életművének állított emléket, ugyanis ez évben ünnepeljük születésének 200. évfordulóját. Úgy gondoltuk, jó alkalom lehet kicsit más színekben feltüntetni munkásságát. Ezért főleg olyan darabokat választottunk, amelyeket általános iskolában tanulunk. Így került színre a Kisfaludy Társaság pályázatíró közössége a VIII. osztályos tanulók szereplésében, a Toldi legfontosabb jelenetei a VII. D osztály előadásában.

Arany János életében kiemelkedő helyet kap Petőfivel való barátsága, levelezése. Szepessy László mint Petőfi és Dull Bence mint Arany János felolvastak pár „egymásnak” írott levelet. 

Arany balladaköltészete magyar irodalmunk egyik gyöngyszeme, és ezt jól tükrözte a VII. osztályos tanulók komoly hozzáállása és önfegyeleme A walesi bárdok előadásakor. A Családi kör életképet a VI. osztályosok mutatták be. Az V. osztályosok játékosságát pedig a Rege a csodaszarvasról eredetmondában aknázhattuk ki. A rendezvény Máthé Kriszta balladaénekével, az oklevelek kiosztásával és egy kis szeretetlakomával zárult. Természetesen a Himnuszról sem feledkeztünk meg, amit négy VII. osztályos fiú szavalt el a műsor elején.

A rendezvényt Tóth Mária Orsolya magyartanár állította össze, közreműködtek Kis-Szőcs Karolina magyartanár és az osztályfőnökök. Ezúton is szeretnénk megköszönni vezetőségünk pozitív hozzáállását. Ugyanakkor köszönet illeti mindazokat a szülőket is, akik anyagi és szellemi támogatásukkal mellénk álltak.

Tóth Mária Orsolya