szerda, április 25, 2018

Adventi kórustalálkozó Gegesben

Másoknak szolgáló énekesek
Kisebb és nagyobb, fiatalabb vagy idősebb kórusok – egyaránt szívből énekelt minden résztvevő - Fotó: Gligor Róbert László

Immár tizedik alkalommal szervezték meg múlt vasárnap a Küküllői Református Egyházmegye gyülekezeteinek adventi kórustalálkozóját, egyúttal annak szervezőjét is köszöntötték.

Jubileumi alkalmat ünnepeltek vasárnap délután Gegesben, ahol tizedszer találkoztak a református gyülekezeti kórusok. Az ünnepi pillanatban nt. Biró István esperes áhítatában a reményről beszélt: a keresztyén ember hite is megbicsaklik, de az elmúlt tíz év alatt a gyülekezeti kórusok nem vesztették el a reményt. Voltak, akik elfáradtak, másoknál megkoptak a hangok, de sosem adták fel az éneklést. Ezért az esperes arra kérte őket, álljanak a gyülekezeteik, közösségeik elé, mint Isten angyalai, és tegyenek bizonyságot, hogy ők Jézus tulajdonai, másokat is biztatva, hogy ne féljenek, hirdessék, hogy mindenkinek megszületett a Megváltó.

Kicsik és nagyok szolgáltak

Az idei adventi kórustalálkozón tizenhárom gyülekezet kórusa, mintegy 300 személy vett részt, idős férfiak és nők, középkorúak, ifjak és gyerekek, alig tucatnyi vagy épp háromtucatnyi énekest számláló, de egyaránt lelkes csoportok álltak ki a felújított gegesi templom piacára és adták elő adventi énekeiket: Vadasd, Vámosgálfalva, Segesvár, Nyárádszentimre, Kibéd, Szováta, Szászcsávás, Backamadaras, Hármasfalu, Küküllőszéplak, Ádámos, Gogánváralja és a házigazda Geges dalosai.

Az éneklés után Biró István esperes arra biztatta a kórusokat, ezután is énekeljenek Isten dicsőségére és mások gyönyörűségére, hogy zengjen a dal a templomokban a Küküllők és a Nyárád vidékén nemzedékről nemzedékre. Tőkés Attila szervező gegesi lelkészt, az egyházmegye zenei előadóját alig hagyták szóhoz jutni, akkor is csak addig, amíg az okleveleket kiosztotta. A gegesi gyülekezet kórusát is szerette volna köszönteni a tizedik „születésnap” alkalmával, de miután Fülöp Dezső gondnok köszönetet mondott a vendégkórusoknak a színvonalas találkozóért és a gegesi kórusnak a szervezési munkáért, Fülöp Judit gyülekezeti tag ismét magához ragadta a szót, hogy a lelkészt köszöntse, akit tíz évvel ezelőtt küldött Ggesbe a Gondviselés. A fiatal lelkész vállán egy képzeletbeli székely tarisznyával érkezett, benne gondokkal, reményekkel, tervekkel, és legfontosabb feladatának a gyülekezeti béke és szeretet megteremtését tartotta. Sok remény megvalósult azóta, de még sok tennivaló van, ezért áldást, békességet kértek a lelkész munkájára, példás családi életére, hogy még sok éven át tudjon összefogással dolgozni a gyülekezetben. Tőkés Attila meghatódva, a háromszáz ember hatalmas tapsa közepette vette át a virágcsokrot.

Tíz éve

Tőkés Attila 2007-ben került Gegesbe, akkor fogalmazódott meg a gondolat, hogy létrehoz egy gyülekezeti kórust, amely szeret és akar énekelni, így már abban az évben létre is jött a csoport. 2008-ban ugyanő megszervezte az első egyházmegyei adventi kórustalálkozót a faluban, és reményen felüli érdeklődés bontatkozott ki ez iránt a következő időszakban. Legelőször kilenc, most 13 kórus volt jelen, és ezt jó jelnek véli – mondta el érdeklődésünkre. Ez a szám most szervezési gondokat is okozott, egyrészt a repertoárt le kellett rövidíteni a több jelentkező miatt, de az a lényeg, hogy mindenki szívből énekelte a két-két dalt. Másrészt a gegesi kultúrotthon csak 150-200 személy befogásására alkalmas, ezért a vadasdi gyülekezet nyújtott segítséget az ottani épület felajánlásával, hogy minden vendég asztalhoz ülhessen.

Az elmúlt tíz évben voltak hullámzások, például Ádámoson néhány évnyi szünet után ismét elkezdtek énekelni. Tíz év hosszú idő, sokan kiöregedtek, de jó látni, hogy szinte minden kórusban vannak fiatalok és gyerekek, akik a kimaradottak helyébe léphetnek. A tíz év alatt Szászcsávás, Gógánváralja, Szováta, Segesvár és Geges volt az, amelynek kórusa minden találkozón részt vett. A tíz találkozóból ötöt Gegesben, egyet-egyet Szovátán, Backamadarason, Vámosgálfalván, Hármasfaluban, Nyárádmagyaróson rendeztek meg, a jövő évi házigazda Szászcsávás lesz. A kóruséneklésre mindig volt és lesz szükség a gyülekezetekben, és szinte mindenhol a kórus alkotja a gyülekezet magvát is – osztotta meg tapasztalatait Tőkés Attila szervező. 

A jubileumi alkalom szervezését az Erdélyi Református Egyházkerület, a Küküllői Református Egyházmegye, a gegesi és vadasdi református egyházközségek, a Havadi Polgármesteri Hivatal és a nyárádszeredai Genesis támogatta anyagilag.