kedd, május 22, 2018

250 ezer kiskorút hagytak itthon a szüleik

Egyre aggasztóbbak a statisztikák a külföldön munkát vállaló és gyermekeiket itthon hagyó szülők számát illetően. Míg a 2015-ös év végén 85 ezer egyik vagy mindkét szülőtől távol nevelkedő gyerek szerepelt a hivatalos nyilvántartásban, idén júniusra már több mint 96 ezerre emelkedett a számuk – világít rá a lapunkhoz eljuttatott közleményében a Mentsétek meg a Gyermekeket Szervezet.

A hivatalos statisztikák szerint Romániában több mint 96 ezer gyereknek dolgozik egyik vagy mindkét szülője külföldön. Viszont a szervezet szerint a hivatalos statisztikák a jelenségnek csupán egy szeletét tükrözik, ugyanis a megyei tanfelügyelőségektől származó adatok értelmében valójában országszerte 212 ezerre tehető az ebben a helyzetben lévő kiskorúak száma. Azonban ez a szám sem fedi teljes egészében a valóságot, ugyanis csupán a beiskolázott gyerekekre vonatkozik. Nem szerepelnek benne azok, akik még nem óvodaérettek, sem pedig azok, akiket nem írattak be, vagy időközben kimaradtak az iskolából. Ezeket is beleszámítva, a szervezet becslései szerint mintegy 250 ezerre tehető Romániában a külföldi vendégmunkások által itthon hagyott gyerekek száma. 

A hatóságok birtokában lévő adatok, illetve a szülők nélkül nevelkedő gyerekek valós száma közötti különbség onnan adódik, hogy bár a törvény előírja, a szülők nagy része nem jelenti be távozási szándékát, és nem nevezi meg hivatalosan azt a személyt, akire távolléte alatt a gyermekeit bízza. Elmulasztják megtenni ezt, annak ellenére, hogy a Mentsétek meg a Gyermekeket Szervezet közbenjárására 2013 októberében napvilágot látott törvénymódosítás értelmében a szülők távozásuk előtt negyven nappal kötelesek bejelenteni a helyi önkormányzat szociális osztályán, hogy elhagyják az országot, és megnevezni azt, akire a gyerek felügyeletét bízzák, hogy majd bírósági végzéssel teljes jogú képviselőként ismerjék el az illetőt. Gabriela Alexandrescu, a szervezet elnöke rámutatott, amellett, hogy elhagyottnak érzik magukat a szüleiktől távol lévő gyerekek, számtalan téren kerülnek hátrányos helyzetbe abban az esetben, ha a szülő nem nevez meg egy személyt, akit a kiskorú teljes jogú képviselőjeként elismernek. Például előfordul, hogy nem vehet részt egy iskolai kiránduláson, mivel nincsen aki aláírná az ehhez szükséges iratot. Vagy a szélsőségesebb eset, hogy ha sürgősségileg egészségügyi ellátásra szorul, nincsen aki aláírja az ehhez szükséges beleegyezéseket. Laura Andrei, a bukaresti törvényszék elnöke hangsúlyozta, egy törvényes képviselő kijelölése elengedhetetlen, aminek hiányában az itthon hagyott gyerekek gyakorlatilag jogi védelem nélkül maradnak. Nem elegendő, hogy megbízható személy gondjaira bízzák a szülők, szükség van erre a jogi lépésre, amely biztosítja számukra a hozzáférést minden olyan szolgáltatáshoz, amelyekre a szülők távollétében szükségük lehet – világított rá a szakember. 

 

Kétévente egyszer van együtt a család

Mivel a jelenség egyre nagyobb méreteket ölt, szükséges volt egy hálózat létrehozása, amely az itthon maradt gyerekek védelmét szolgálja. Az ország 17 településén létesítettek központokat, köztük Marosvásárhelyen és Segesváron, ahol szakemberek foglalkoznak azokkal a gyerekekkel, akiknek a szülei külföldre távoztak, jobb megélhetés reményében. Az elmúlt több mint hat év során több mint hatezer gyereket karoltak fel, a központokban pszichológus áll a rendelkezésükre, és nevelők segítenek nekik tanulni. A több mint 1300 kiskorú, akik 2015-2017 között részesültek ezen központok nyújtotta szolgáltatásokban, 32 százalékának mindkét vagy az egyedüli családfenntartó szülője, 27 százalékuknak pedig az édesanyja van távol. 45 százalék azoknak az aránya, akiknek a szülei több mint négy éve vannak távol, 8 százalékuk pedig kétévente egyszer találkozik a szüleivel. 

A tapasztalat azt mutatja, hogy főként a vidéki környezetben élők nem rendelkeznek információkkal arról, hogy milyen törvényes előírásoknak kell eleget tenniük azoknak a szülőknek, akik külföldön keresnek megélhetést, és itthon hagyják a csemetéiket. Ezért a szóban forgó központok mellett a Mentsétek meg a Gyermekeket Szervezet létrehozott egy ingyenesen hívható telefonvonalat, a 0800-070-040-et, valamint egy honlapot, a www.copiisinguriacasa.ro -t, ahol a szülők, a gyerekekkel dolgozó szakemberek, illetve azok a személyek is információkat szerezhetnek, akiknek a gondjaira bízták a gyerekeiket a távol levő szülők.