hétfő, április 23, 2018

2018. január 12-én kelt 144-es számú rendelet a Maros Megyei Tanács nyilvános, rendkívüli ülésének összehívásáról

MAROS MEGYEI TANÁCS – ELNÖK

2018. január 15-én 15 órára

 

A Maros Megyei Tanács elnöke,

 

a Maros Megyei Tanács elnöke feladatainak a delegálására vonatkozó 2018. január 11-i 143. sz. rendelete alapján, az utólag módosított és kiegészített, majd újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 2001. évi 215-ös számú törvény 94. cikkelyének (2), (3), (5), (7), (8) bekezdése, a 106. cikkely (1) bekezdése és a 107. cikkely (2) bekezdése előírásainak értelmében

 

elrendeli:

a Maros Megyei Tanácsot nyilvános, rendkívüli ülésre hívja össze 2018. január 15-én 15 órára a közigazgatási palota nagytermébe, a következő 

 

napirenddel:

1. Határozattervezet a Maros megyei területi közigazgatási egységek költségvetéseinek a kiigazítására előirányzott összegek, valamint a hozzáadottérték-adóból a megyei és községi utak finanszírozására elkülönített összegek elosztásának a jóváhagyásáról a 2018. évre, valamint a 2019, 2020 és 2021-es évekre elosztandó összegeknek a felbecsüléséről.

Kezdeményező: Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke

 

2. Kérdések, interpellációk, válaszok, vélemények.

 

Az ELNÖK nevében

Alexandru Cîmpeanu ALELNÖK

Törvényességét véleményezte

Paul Cosma JEGYZŐ