szombat, április 21, 2018

Újjászületik a kultúrház

Kevesebb pénzből gazdálkodnak
Fotó: Nagy Tibor

A rendszerváltás előtt a Maros jobb partján a megye legerősebb községei sorakoztak. Abban az időben Marossárpatakon is „dübörgött” a gazdaság, az utóbbi évtizedekben azonban megváltozott a helyzet. Úgy érzem, a községünk hátrányos helyzetben van – véli Kozma Barna polgármester, akit elsőként az idei költségvetésről kérdeztünk.

Mivel egyes, korábban elindított, nyertesnek ítélt pályázatok kivitelezéséhez az év vége felé kapták meg az előleget, az önkormányzat számláján maradtak el nem költött pénzösszegek. Ezért 2018-ra Sárpataknak 910 ezer lejjel kevesebb pénz jutott az államkasszából, mint tavaly – tudtuk meg a községgazdától.

A folyamatban lévő legjelentősebb beruházás a sárpataki kultúrotthon újjáépítése. Erre nagy szükség volt, az épület ugyanis használhatatlan állapotba került, így nem tudott teret biztosítani a községben zajló kulturális eseményeknek. A felújításra vonatkozó pályázatot a Vidékfejlesztési Beruházások Finanszírozási Ügynökségéhez (AFIR) nyújtotta be az önkormányzat. A finanszírozási szerződést 2016 szeptemberében írták alá, a beruházás összértéke 2.092.019,75 lej. A közbeszerzési eljárás lebonyolítása után tavaly kezdődött a kivitelezés. Eredetileg hét hónap lett volna a határidő, a munkálat során azonban váratlan nehézségek adódtak, így az épület hátsó részét teljesen le kellett bontani. Jelenleg az újjáépítés zajlik. 

Az önkormányzat a mezőmajosi kultúrotthon felújítására is pályázott az AFIR-nél. Húsvét előtt írták alá a finanszírozási szerződést, a beruházás értéke 958.938 lej. Ugyanaznap írták alá a sárpataki falumúzeum felújítására vonatkozó szerződést, amelynek értéke 466.991,33 lej. 

Nyertes lett a községközponti orvosi rendelő tetőterének beépítésére és az ingatlan korszerűsítésére benyújtott pályázat is, amelynek összértéke 1.433.817 lej. A legnagyobb értékű – 5.471.939 lejes – nyertes pályázat a marossárpataki Adorjáni Károly Általános Iskola korszerűsítésére és bővítésére vonatkozik. Az épület elülső szárnyát kívülről még tavaly felújították, jelenleg folyamatban van a közbeszerzési eljárás a teljes korszerűsítésre és bővítésre. Ez utóbbi munkálatra a növekvő gyermeklétszám miatt van különösen nagy szükség. A tanintézet mellett helyi forrásból műgyepes pályát alakított ki az önkormányzat, ottjártunkkor a munkások az utolsó simításokat végezték, a pálya átadására pár hét múlva kerül sor. 

A Marosmenti Partnerség Leader Egyesület tagjaként munkagépek – traktor és különféle tartozékok  – vásárlására pályázott sikeresen a község, az 514.668,13 lejes beruházásra vonatkozó szerződést még decemberben aláírták. 

Nyertesnek, de nem finanszírozhatónak ítélte meg a Vidékfejlesztési Beruházások Finanszírozási Ügynöksége a mezei utak aszfaltozására 2016 őszén benyújtott pályázatot. Erről április elején értesítették az önkormányzatot. A beruházás egy több mint 8 kilométeres útszakaszra vonatkozott, összértéke 6.670.830 lej.

Ivóvíz-mizéria

Marossárpatakon az iható víz hiánya jelenti a legnagyobb gondot. Az elmúlt évek során sok kút kiszáradt, az ivóvízhálózatot pedig a tervező, illetve a kivitelező hibájából máig nem sikerült átadni. A részletekről Kozma Barna polgármester tájékoztatott.

– Az ivóvízhálózat kiépítése több mint tíz éve, 2007-ben kezdődött a községközpontban. 2014-ben kétszer is összehívták az Állami Építkezési Felügyelőség (ISC) és a Maros Megyei Tanács képviselőiből, valamint külső szakértőkből álló átvevő bizottságot. A szivattyúháznál, illetve a víztárolónál észlelt problémák miatt azonban nem került sor a munkálat átadására. A kivitelező ígéretet tett arra, hogy orvosolja a helyzetet, de ez máig nem történt meg. Mivel azonban a víz már a hálózatban volt, a falubeliek elkezdtek rácsatlakozni. A közelmúltban a közegészségügyi igazgatóság tematikus ellenőrzést végzett a hálózatnál, mintát vett a vízből, amelyről a mikrobiológiai vizsgálat során kiderült, hogy a fertőtlenítő rendszer üzemképtelensége miatt  nem rendelkezik a megfelelő paraméterekkel. Az illetékes szakbizottság jegyzőkönyvbe foglalta a helyzetet, ezt követően írásban szólítottak fel arra, hogy figyelmeztető táblákat helyezzünk el a község területén, amelyeken arról tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a víz fogyasztásra nem alkalmas. Ezt mi még a felszólítás előtt megtettük. Egy második megkeresésben arra utasított az illetékes hatóság, hogy állítsuk le a rendszer működését. A községközpontot érintő vízhiányból kiindulva megtámadtuk a rendelkezést. Ezzel egy időben folyamatosan igyekeztünk elérni a tervezőt, akire a kivitelező a felelősséget hárította, de nem jártunk sikerrel, és természetesen a kivitelezővel sem jutottunk megegyezésre. Meggyőződésem, hogy amennyiben rövidesen nem oldódik meg a probléma, törvényszéki ügy lesz belőle – összegzett a polgármester, akitől azt is megtudtuk, hogy mivel a szivattyúház nem működik, a település magasabb részein fekvő házakban egyáltalán nincs víz.

Nemsokára átadják  a szennyvízhálózatot

2012-ben a Környezetvédelmi Alap finanszírozásával kezdődött el a szennyvízhálózat kiépítése a községközpontban. Akadozva érkezett a támogatás, volt, hogy egy évig is elapadtak a pénzforrások, most azonban végéhez ér a beruházás. Jelenleg a hálózat átmosása és a 

videoinspekció zajlik, remélhetőleg jövő hónapban sor kerül a rendszer átadására – tájékoztatott a községgazda.

A jövőre vonatkozó tervek között Kozma Barna a község térfigyelő kamerákkal való felszereléséről is említést tett, ezzel ugyanis jelentősen növelni lehetne a közbiztonságot.