hétfő, június 25, 2018

Évi számvetés a mezőmadarasi Pro Ruris Egyesületnél

A Pro Ruris Egyesület december 7-én tartotta kuratóriumi ülését, amelyen Szabó Izolda  ügyvezető igazgató beszámolt a 2016-os év szakmai és gazdasági eredményeiről. Az ülésen részt vett az egyesület elnöke, gróf Bethlen Anikó, az egyesület alapító tagjai és a programvezetők. 

Szabó Izolda először a turisztikai információs központ működéséről számolt be. A falusi turizmus mint fejlesztési lehetőség nem kínál nagymértékű gazdasági fellendülést, sem pedig komplex megoldást a kistérségnek, viszont kellemesebb lakókörnyezetet, fejlettebb környezetkultúrát, vonzóbb faluképet és nem utolsósorban kiegészítő jövedelemforrást teremthet a helyi lakosság számára. Mindez pedig nagyban hozzájárul a települések népességmegtartó képességének javításához. 

Mivel Mezőmadarason átvonul a Mária zarándokút, az egyesület együttműködést kötött csíksomlyói  Mária-út Egyesülettel, lévén hogy évről évre nő a zarándokok száma ebben a térségben. 

A Határtalanul programban részt vevő magyarországi csoportoknak, valamint a kunmadarasi  testvértelepülésről érkezett csoportnak bemutattuk a térség épített örökségét  – a mezőzáhi Ugron-kastélyt, a magyarózdi Radák-kastélyt, a válaszúti Kallós Alapítvány által működtetett kollégiumot és néprajzi múzeumot, a bonchidai Bánffy-kastélyt, a Kemény- és Teleki-kastélyokat –, valamint a térségben levő templomokat és emlékházakat. 

Az idén részt vettünk Backamadarason a Madaras nevű települések XI. találkozóján. Aztán a magyarországi Tényőbe látogattunk, ahol együttműködési megállapodást írtunk alá a Tényő Világa nevű helyi civil szervezettel, valamint a szlovákiai Udvarnok önkormányzatával.

Szekeres Szabolcs nemzetközi hírű fejlesztési és bankszakember az idén is meglátogatott, hogy a Pataky-Ágotha Általános Iskolában kiossza az általa létrehozott Szekeres-díjat, mellyel továbbtanulásra ösztönzi a mezőmadarasi diákokat.

Az Erasmus program keretében az egyesületnél önkénteskedett a felvidéki Marczell Zoltán egyetemi hallgató.

Az elmúlt évben sikerült kiadnunk dr. Farkas Tibor, a gödöllői egyetem tanárának egy vidékfejlesztési könyvét.

Sikeres pályázataink is voltak. A Maros Megyei Tanács két pályázatot támogatott. Szerveztünk egy turizmusfejlesztési konferenciát és a Maros-mezőségi Művésztelep mellett  társszervezői voltunk  a XV. képzőművészeti alkotótábornak és kiállításnak. A  Nemzeti Kulturális Alap két nagyon jól sikerült programot támogatott: a székely mezőségi olvasást népszerűsítő tábort, melyet augusztus elején szerveztünk meg és a X. székely mezőségi konferenciát A népművészet és a közművelődés szerepe a vidékfejlesztésben címmel.

A Bethlen Gábor Alap a Kárpát-medencei mozgótábort támogatta, melynek célja volt a magyar kulturális identitás erősítése. A tábor kastélylátogatási kirándulással zárult. Ellátogattunk a mezőzáhi Ugron-kastélyhoz, a válaszúti és bonchidai Bánffy-kastélyokhoz, találkoztunk Kallós Zoltán néprajzkutatóval is az általa létesített múzeum meglátogatásakor.

A szociális programok keretében támogatjuk a mezőmadarasi hátrányos helyzetű családokat. A jövőt illetően szép terveket, gazdag programokat ütemeztünk be a 2017. esztendőre is.

Kovács Gyöngyvér